Na základnej škole sa nás spytovali čím chceme byť, zo mňa ani neviem prečo vyšlo vyjadrenie, že

vodič kamiónu...

Za obec som hrával futbal za dorastencov najmä v strede útoku, pár gólov sa mi podarilo dať.  Niečo z minulosti mi z toho zostalo zrejme aj dodnes v iných oblastiach života.

Taká moja "úspešná perlička" je, že počas štúdia na strednej škole som získal titul Majster okresu Prievidza v skladaní Rubikovej kocky. Po intenzívnom tréningu...

Po skončení Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline som bol na brigáde, potom som bol zamestnaný ako programátor, neskôr som pôsobil v podnikateľských subjektoch, štátnej správe, samospráve a občianskych združeniach s viacerými praktickými skúsenosťami.

Aplikácii zákona o cestnej doprave sa venujem 21 rokov od roku 1996, kedy sa začal používať v praxi, okrem iného:

  • prezdeľovanie dotácií na pravidelnú autobusovú dopravu v sume cca 100 miliónov korún v Trenčianskom kraji
  • vydanie stavebných povolení na cestách I. triedy, aj privádzače k diaľniciam v sume cca 4 miliardy korún a iné..

Vykonával som funkciu vedúceho dopravy a cestného hospodárstva na Krajskom úrade v Trenčíne, čo bola pre mňa praktická skúsenosť s verejnou správou.

Moja skúsenosť s dopravcami cca z roku 2000: Zaslané boli dopravcom listy, že sa zmenil zákon a budú nové podmienky na podnikanie. Na seminároch boli 3 - 5 účastníci. Keď listy zaslal okresný úrad, blížil sa zákonný termín na splnenie podmienok, seminárov sa zúčastňovalo cca 15 - 20 účastníkov a termín bol "horúci". Včasné informácie sú dôležité...

Najviac klientov, niekoľko stoviek, som mal pred vstupom Slovenska do EÚ a po vstupe do EÚ, keď sa podstatne menili podmienky podnikania v cestnej doprave.

Pracujem v občianskom združení Komplex centrum od roku 2013 s výkonom lektorskej a poradenskej činnosti najmä pre podnikateľov v cestnej nákladnej doprave, osobnej doprave a taxislužbe, ako aj na ďalších projektoch s tímom odborníkov. V súčasnosti som predsedom občianskeho združenia Komplex centrum.

Od roku 1999 som mal niekoľko stoviek klientov,

keď som ich spočítal, bolo viac ako 1050...

aj preto

"DOPRAVÁK"

V spolupráci s partnermi pripravujem

Akadémiu pre dopravcov.

Som členom Komisie dopravy, výstavby

a cestovného ruchu

pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti.

IMG_20160620_130739.jpg Ustanovujúce zasadnutie Komisie pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.

Radím, prednášam na seminároch

a poskytujem tipy

z praxe pri aplikácii zákona

o cestnej doprave,

 

o podnikaní

v cestnej nákladnej doprave,

osobnej doprave

a taxislužbe.

20160620_162538.jpg

Obhajujem záujmy dopravcov...

Vladimír Šimko_Kolačno.jpg Po rokovaní na obecnom úrade k riešeniu verejnej účelovej komunikácie

O ceste Trenčín - Prievidza a ceste I/9 pri Nitrici

Tieto stránky používajú cokkies. 

Prehliadaním týchto stránok s cokkies súhlasíte.