20160131_171732.jpg Seminár Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy v Prievidzi

Realizované činnosti v rámci združenia Komplex centrum:

 • Organizovanie seminárov Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
 • Poradenská a konzultačná činnosť v cestnej doprave
 • Spracovanie prepravných poriadkov dopravcov
 • Zverejnenie informácie o výmene osvedčení o odbornej spôsobilosti v zákonnom termíne do 04.12.2015 v médiách - TASR a iné
 • Spracovanie žiadosti na poskytnutie dotácie z Úradu práce v Prievidzi v sume 11 000,- EUR
 • Spracovanie úverovej žiadosti na odvodový úver pre klienta na výrobu nábytku v sume 19 000,- EUR
 • Spracovanie úverovej žiadosti a príloh na nákup nehnuteľnosti na výrobu nábytku vo výške 320 000,- EUR

Realizované činnosti v oblasti dopravy a cestného hospodárstva vo verejnej správe:

 • vydávanie licencií a povolení na cestnú nákladnú a autobusovú dopravu
 • poskytovanie dotácií na pravidelnú osobnú dopravu v Trenčianskom kraji
 • koordinačná komisia na výstavbu diaľnic v Trenčianskom kraji
 • vydávanie stavebných povolení na rekonštrukciu a výstavbu štátnych ciest I. triedy,
  diaľničné privádzače, obnovy mostov, mimoúrovňové križovatky v Trenčianskom kraji
  ( mimoúrovňová križovatka v Prievidzi – I. etapa, rekonštrukcia mostu v Novákoch a iné)
 • určovanie dopravného značenia na štátnych cestách I. triedy
 • vydávanie povolení na nadmernú a nadrozmernú cestnú prepravu
  iniciovanie a pokračovanie v rozvojových zámeroch vo všetkých oblastiach dopravy v Trenčianskom kraji v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, ministerstvami
 • výkon ďalších kompetencií podľa zákonov v cestnej doprave a cestnom hospodárstve


Príprava štúdie výstavby rýchlostnej komunikácie I/50 Drietoma - Trenčín - Prievidza - Žiar nad Hronom

 • spolupráca so Slovenskou správou ciest a ďalšími partnermi
 • koordinačná komisia Trenčianskeho a Banskobystrického kraja v I. etape prípravy
 • organizácia pracovných stretnutí v dotknutými mestami, obcami a zainteresovanými subjektmi
 • mediálne výstupy v printových médiách, rozhlasových staniciach, v Slovenskej televízii, televízii TA3, Televízii Prievidza


Organizácia konferencie Doprava ´99 v Bojniciach
spolupráca: Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo vnútra SR
adresáti: verejná správa, podnikateľské subjekty

DSC01467.jpg Výrobná hala na výrobu nábytku pre klientov najmä zo zahraničia
CLANOK_VYMENA OSVEDCENI_FINAL.jpg Článok na portáli o peniazoch k výmene osvedčení o odbornej spôsobilosti v roku 2015

Dňa 20.11. 2015 som zaslal žiadosť o zverejnenie informácie do viacerých médii s nasledovným obsahom:

V rámci viacerých aktivít a projektov občianskeho združenia Komplex centrum, dovoľujeme si Vás požiadať v projekte „Verejná správa na Slovensku“, o zverejnenie dôležitej informácie v oblasti  podnikania v nákladnej doprave, osobnej doprave a taxislužbe, vzhľadom k blížiacemu sa zákonnému termínu ukončenia realizácie výmeny osvedčení o odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy na podnikanie v cestnej doprave dňa 04. decembra 2015.

            Informáciu navrhujeme zverejniť vzhľadom k tomu, že predpokladáme značnú skupinu dotknutých osôb v rámci Slovenska, ktorí nemajú informácie  o tomto zákonnom termínovanom postupe i keď určitá medializácia a informácie boli už zverejnené Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, aj na webovej stránke ministerstva www.telecom.gov.sk  a inými subjektmi pôsobiacimi v cestnej doprave.

            Ďakujeme za spoluprácu, ktorá bude užitočná pri aplikácii uvedeného zákonného postupu.

Zverejná informácia, ktorú vydala aj TASR:

http://openiazoch.zoznam.sk/cl/162324/Starsie-osvedcenia-o-sposobilosti-v-cestnej-doprave-je-potrebne-vymenit

Ďalej bolo zaslaných cca 900 SMS správ bývalým klientom a cca 100 e-mailov. Na základe tejto aktivivity si vymenilo osvedčenia cca 300 osôb.

O ceste Trenčín - Prievidza a ceste I/9 pri Nitrici

Tieto stránky používajú cokkies. 

Prehliadaním týchto stránok s cokkies súhlasíte.