DSC00295.jpg DSC00288.jpg 20140613_152403_CIERNY KAMION.jpg

Rady a tipy sú v článkoch, ďalej základné doporučenia:

  • informujte sa k zákonom a predpisom
  • informujte sa podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
  • využívajte odpovedný servis Finančnej správy SR a ďalších inštitúcií a subjektov

Podľa zákona o cestnej doprave § 7

Všeobecné povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný

a) prevádzkovať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku,

b) označiť každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom,

c) zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb,

d) zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení podľa § 5 ods. 1 alebo o licencii Spoločenstva podľa § 5 ods. 2 alebo kópia koncesie podľa § 27 alebo osvedčenie vozidla taxislužby,

e) zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne alebo v priestoroch určených obcou na tento účel,

f) zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti; ak ide o osobu z iného členského štátu, uznanú odbornú kvalifikáciu a ak ide o cudzinca z tretieho štátu, aj osvedčenie vodiča 30) a pracovné povolenie,

g) zamestnávať len takých vodičov, ktorí absolvovali povinnú základnú kvalifikáciu alebo pravidelný výcvik, ak takej povinnosti podľa osobitného predpisu 30a) podliehajú,

h) oznámiť dopravnému správnemu orgánu, koho vymenoval za vedúceho dopravy alebo zmenu v osobe vedúceho dopravy a zmenu údaja evidovaného vo vnútroštátnom elektronickom registri prevádzkovateľov cestnej dopravy, a to do 15 dní od zmeny,

i) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej dopravy a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom a príjemcom vecí a tretím osobám.

Ďalšie tipy podľa záujmu, pripravujem Akadémiu pre dopravcov s podrobnejšími radami.

Kontaktujte ma telefonicky

na čísle: 0918 112 174

alebo e-mailom:

infokomplexcentrum@gmail.com

 

O ceste Trenčín - Prievidza a ceste I/9 pri Nitrici

Tieto stránky používajú cokkies. 

Prehliadaním týchto stránok s cokkies súhlasíte.